Projekt grupowy
> > > Przejdź do Nowego Serwisu Projektów Grupowych < < <

Informacja dla Partnerów Wydziału ETI

Odpowiadając na potrzeby współczesności,
wziąwszy pod uwagę postulaty zgłaszane przez Firmy – członków Rady Konsultacyjnej,
Dziekan i Rada Wydziału ETI podjęli wyzwanie kształtowania u Studentów cech szczególnie
poszukiwanych przez otoczenie gospodarcze.

 • pobierz plik z informacją (pdf)
 • warunki współpracy Firm z Politechniką Gdańską
 • Nagrody i wyróżnienia 2005/06
 • Nagrody i wyróżnienia 2006/07
 • Nagrody i wyróżnienia 2007/08

 • W programie studiów realizowany jest przez dwa semestry obowiązkowy przedmiot pod nazwą Projekt Grupowy.

  Projekt Grupowy to całoroczna praca Zespołów studenckich nad rozwiązaniem hasłowo podanego problemu projektowego, wraz z udokumentowaniem rozwiązania, wg metodyki Project Management.

  Zespoły projektowe złożone z 3-5 studentów podejmują się realizacji projektu wybranego spośród zgłoszonych propozycji. Pracę każdego zespołu nadzoruje opiekun projektu.

  Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez Partnerów Wydziału, z wykorzystaniem formularzy dostępnych w serwisie zarządzania zespołami projektowymi ProTeamMan, gdzie do wglądu jest lista propozycji projektów zgłoszonych do realizacji w roku bieżącym oraz wykaz projektów realizowanych w ubiegłym roku.

  Propozycja zgłoszona przez potencjalnego Klienta – Zleceniodawcę, jest włączana do listy propozycji projektów katedry, która wyrazi zainteresowanie tematem. W przypadku wybrania tematu przez studentów, podpisywana jest Umowa o Realizacji Projektu, regulująca zasady wykonania przez Zespół projektowy zleconego Projektu oraz jego rozliczenia merytorycznego, prawnego i finansowego.

  Poszukiwane cechy Absolwentów, o których mowa, to:

 • znajomość zasad podejścia projektowego,
 • umiejętność pracy zespołowej (team work),
 • umiejętność pracy w środowisku niedookreślonym,
 • umiejętność komunikowania i dokumentowania efektów pracy,
 • zrozumienie roli dokumentacji projektowej w firmie.

  Pytania prosimy kierować do kierownika Zespołu Koordynującego, na adres know@eti.pg.gda.pl, tel. +48 58 347 18 59, lub do administratora serwisu projekt.grupowy@eti.pg.gda.pl.

  Za negocjacje Umowy o Realizacji Projektu odpowiada Prodziekan ds. Współpracy i Promocji, dr hab. inż. Marek Moszyński (marmo@eti.pg.gda.pl), tel. +48 58 348 61 41 oraz właściwy opiekun projektu w uzgodnieniu z kierownikiem Katedry (więcej na ten temat: warunki współpracy Firm z Politechniką Gdańską).

 • ProTeamMan - system zarzadzania projektami grupowymi, projekt.grupowy@eti.pg.gda.pl.